Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 165/1 20.12.2017
Z-158/2017-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 27.12.2017
Z-191/2017-OP Upřesnění vyhlášeného záměru č. Z-191/2017-OP 23.11.2017
Z-200/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 7.12.2017
Z-201/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov 7.12.2017


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

ul. Brodská 1936/35, byt číslo 22 24.11.2017
ul. Revoluční 1871/30, byt číslo 4 24.11.2017
ul. Brodská 1876/27, byt č. 26 7.12.2017
 
Z městského úřadu - Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou
Nařízení č. 1/2017, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - [106 kB]
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 4/2017 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích - [735 kB]
 
Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení
Výběrové řízení na obsazení funkce - referent/ka odboru majetkoprávního - agenda přestupků - [219 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - změna místní úpravy provozu v obci Bohdalov (č. j. OD/1492/17/LK) - [890 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Jungmannova (č. j. OD/1783/17/LK-DZp) - [210 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - průmyslová zóna Jamská (č. j. OD/1878/17/LK) - [485 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [126 kB]
Rozpočtové opatření č. 7/2017 v elektronické podobě schválené ZM dne 2.11.2017 - [99 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 schválené ZM dne 18.5.2017 na webových stránkách města - [98 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu na webových stránkách města - [105 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 - [265 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Agras Bohdalov a.s. (č. j. SÚ/1602/17/So-5-Info) - [61 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Michal Hort, Kristýna Kadlecová (č. j. SÚ/836/17/Ba-6-Info) - [89 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bc. Alois Chvátal (č. j. SÚ/1531/17/Dol-7-Info) - [79 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - České dráhy, a.s. (č. j. SÚ/909/17/Dol-8-Rozh) - [305 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu Nížkov k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/169/DF) - [83 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o upraveném návrhu změny č. 4 územního plánu Sázava (č. j. RUP/198/16/DF) - [114 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení regulačního plánu " Dostavba Veselské ulice a Farských humen" Žďár nad Sázavou včetně jeho změny č. 1 (č. j. RUP/221/17/DF) - [79 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Vepřová k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/330/16/DF) - [85 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č. j. ŽP/2302/17/JD) - [1 058 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č. j. ŽP/2252/17/JD) - [723 kB]
Nařízení č. 2/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - [106 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení úmyslné těžby ve smrkových a borových lesích - [148 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 13.11.2017 - [55 kB]
Zápis ze 76. schůze rady města konané dne 6.11.2017 - [580 kB]
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 2. listopadu 2017 - [503 kB]
 
Dotační programy
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018 - [730 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 - [742 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2018 - [389 kB]
Výzva dotačního programu - Kultura 2018 - [231 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2018 - [390 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2018 - [382 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2018 - [385 kB]
Program dotace - obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb - [635 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražba - René Pokorný (č. j. 203 Ex 17316/08-134) - [311 kB]
Usnesení - dražba - Vladimír Tomšů (č. j. 120 Ex 25230/11-229) - [383 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Luděk Ambrož (č. j. 198EX 2055/08-76) - [326 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Miloslava Michalová (č. j. 203 Ex 29401/09-113) - [352 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Miloslava Michalová (č. j. 203 Ex 29401/09-114) - [340 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (č. j. 66595/2017-MZE-16212) - [1 355 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - prodej nemovitých věcí - k.ú. Přibyslav (č. j. UZSVM/HHB/6733/2017-HHBM) - [377 kB]
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č. j. ZÚ-00017/2017-13600) - [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - oznámení - rozpočet 2017, závěrečný účet 2016, rozpočtové opatření 2017 - [33 kB]
Sociální služby města Žďár nad Sázavou - výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - terénní sociální pracovník/ce - [198 kB]
Sociální služby města Žďár nad Sázavou - výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - terénní pracovník/ce v sociálních službách - [196 kB]
Upozornění občanům obce - kalamita - doporučení nevstupovat do státních lesů - [613 kB]
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, přip. odstranění dřevin - [32 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská - [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Brněnská - [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská - [49 kB]
0,39 s

www.zdarns.cz