Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-207/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Makovského 16.3.2018
Z-216/2018-OP Pronájem nemovitosti - Nádražní 1141/44 27.3.2018
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 16.3.2018
Z-221/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 4.4.2018
Z-225/2018-OP Výpůjčka pozemků - ul.Dr.Drože 16.3.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

ul. Brodská 1905/33, byt č. 35 29.3.2018
 
Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení
Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka odboru rozvoje a územního plánování - agenda územního plánování - [246 kB]
Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka oddělení finanční kontroly a interního auditu - [229 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy - uzavírka mostu ev. č. 602-043 (č. j. OD/303/18/LK) - [217 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě (č. j. OD/268/18/LK) - [201 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Farská humna v ZR (č. j. OD/296/18/LK) - [443 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v průmyslové zóně v ZR (č. j. OD/286/18/LK) - [205 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Veselíčko - Jámy (č. j. OD/287/18/LK) - [206 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Dopravní soutěž mladých cyklistů (č. j. OD/275/18/LK-DZp) - [200 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/35421, průmyslová zóna ZR (č. j. OD/285/18/LK) - [207 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v ZR (č. j. OD/282/18/LK) - [268 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy - sídliště Stalingrad (č. j. OD/205/18/LK-DZp) - [116 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [104 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 8/2017 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlovy - Město Svratka (č. j. SÚ/346/18/Kle-2-Info) - [56 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - PKS holding a.s. (č. j. SÚ/345/18/Řeh-2-Info) - [125 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZDV Novoveselsko, družstvo (č. j. SÚ/321/18/Ba-2-Info) - [112 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Hamry nad Sázavou (č. j. SÚ/802/17/So-2-Info) - [60 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Herálec k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/248/18/DF) - [86 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Lhotka k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/495/16/DF) - [84 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č. j. ŽP/499/18/JD) - [200 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 85. schůze rady města konané dne 12.3.2018 - [977 kB]
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou - čtvrtek 22.3.2018 - [276 kB]
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 8.2.2018 - [415 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018 - [730 kB]
 
Z jiných úřadů - finanční úřady
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva - [815 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražební jednání - Ing. Bohuslav Vránek (č. j. 129 EXDC4/17-22) - [407 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Beneš Vladimír (č. j. 067 EX 105003/08-179) - [374 kB]
Usnesení - Ševčík Jaromír (č. j. 030 EX 12636/16-125) - [116 kB]
Usnesení o vydání dražební vyhlášky o oznámení dražebního roku - Marek Růžička (č. j. 203 Ex 30372/17-48) - [101 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2018 - [122 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k.ú. Přibyslav (č. j. UZSVM/HHB/1179/2018-JJBM) - [371 kB]
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech - [103 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č. j. 8 D 89/2017-52) - [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
SVAK Žďársko - Valná hromada - [65 kB]
SVAK Žďársko - Materiály na valnou hromadu - [2 267 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kosinkova - [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - chatová oblast Krejdy - [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, Mělkovice, Veselíčko, Žďár nad Sázavou. (č. j. 12296/2018) - [66 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská - [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko - [58 kB]
 
Výluky v dopravě
ČD - Výluky a omezení provozu - ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov ( a zpět ) - [171 kB]
0,41 s

www.zdarns.cz