Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-217/2018-OP Pronájem nemovitost - radniční restaurace 13.8.2018
Z-239/2018-OP Směna pozemků - ul. Strojírenská 26.7.2018
Z-240/2018-OP Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar 12.8.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Gabriela Rozsypalová (č. j. KS/426/18/AS-3) - [40 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Monika Hoffmannová (č. j. KS/427/18/AS-3) - [39 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Petr Mokrý (č. j. KS/424/18/AS-3) - [94 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Iveta Richtrová (č. j. KS/421/18/AS-2) - [40 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Eva Štěpánková (č. j. KS/410/18/AS-2) - [39 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jana Bečvářová (č. j. KS/411/412/413/18/AS-2) - [42 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Veronika Bukovská (č. j. KS/77, 379/18/AS-2) - [54 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla Renault Megane Scénic - ul. Barákova 1 (č. j. KS/359/18/MD) - [66 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martina Loukotová (č. j. KS/368-372/18/AS-2) - [49 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Dvorská (č. j. KS/331/18/MD) - [96 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. a III. třídy a místní komunikace - Žďár nad Sázavou (č. j. OD/911/18/LK) - [242 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/350 a III/35016 v Polničce (č. j. OD/841/18/LK-DZp) - [211 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Zahradní (č. j. OD/850/18/LK-DZp) - [474 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - obec Kotlasy (č. j. OD/528/18/LK) - [329 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - místní část Mělkovice (č. j. OD/547/18/Lk) - [248 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - místní část Mělkovice (č. j. OD/506/18/LK) - [231 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Libušínská (č. j. OD/872/18/LK-DZp) - [219 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [142 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 4/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 22.6.2018 - [128 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Odstavná parkovací stání v ulici Okružní (horní) - k.ú. Město Žďár (č. j. SÚ/900/18/Ku-2-Ozná) - [380 kB]
Veřejná vyhláška - usnesení - Víceúčelový objekt občanské vybavenosti - k.ú. Město Žďár (č. j. SÚ/2222/12/Kle-109-Zast) - [179 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Herálec (č. j. RUP/248/18/DF) - [111 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu územního plánu Nížkov (č. j. RUP/169/16/DF) - [104 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 92. schůze rady města konané dne 25.6.2018 - [657 kB]
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 21.6.2018 - [376 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Prodejna pro dům a zahradu, Žďár nad Sázavou (č. j. KUJI 52423/2018) - [127 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - prodej nemovitého majetku v k.ú. Rokytno na Moravě (č. j. UZSVM/BZR/3873/2018-BZRM-Ve) - [1 130 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 4 - [81 kB]
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Oznámení o nabídkovém řízení č. 08694/SVSL/2018 - [252 kB]
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Oznámení o nabídkovém řízení č. 08697/SVSL/2018 - [217 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 1, 2, 3 - [165 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná, ul. Brodská - [136 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Revoluční, Brodská, Kopečná, U Jezu, Malá, 1. Máje, Strojírenská, Žižkova - [56 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná a Revoluční - [53 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční - [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční, Okružní, V Zahrádkách - [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská - [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, Brodská - [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, Brodská - [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, ul. Brodská - [54 kB]
0,33 s

www.zdarns.cz