Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-211/2017-OP Pronájem pozemku - změna - ul. Jiřího z Poděbrad 26.4.2018
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - Radniční restaurace 28.5.2018
Z-221/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 26.4.2018
Z-226/2018-OP Směna pozemků - Mělkovice 26.4.2018
Z-227/2018-OP Prodej pozemku - ul. Santiniho 26.4.2018
Z-228/2018-OP Pronájem pozemku - ul. Neumannova 26.4.2018
Z-229/2018-OP Pronájem pozemků - ul. Chelčického 26.4.2018
Z-230/2018-OP Pronájem pozemku - ul. Okružní 26.4.2018
Z-231/2018-OP Prodej pozemků - ul. Veselská 10.5.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení
Výběrové řízení na obsazení funkce referent/ka odboru dopravy - referent/ka pro silniční a městskou dopravu - [239 kB]
Výběrové řízení na obsazení pozice - pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) - [229 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
Oznámení - k.ú. Veselíčko - zjišťování průběhu hranic pozemků - [103 kB]
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Karel Sivák (č. j. KS/222/18/AS-2) - [40 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - Farská humna (č. j. OD/296/18/LK) - [368 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v ZR (č. j. OD/480/18/LK) - [402 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích - ul. Haškova (č. j. OD/363/18/LK) - [368 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - křižovatky místních komunikací u Orlovny v ZR (č. j. OD/417/18/LK) - [232 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ZR (č. j. OD/398/18/LK) - [320 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místní komunikaci - ul. Dolní (č. j. OD/325/18/LK) - [397 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [126 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018 v elektronické podobě schválené ZM - [99 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Obec Škrdlovice (č. j. SÚ/514/18/Řeh-2-Ozná) - [421 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obec Sklené (č. j. SÚ/491/18/Ku-2-Ozná) - [435 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Dr. Drože, U Klafárku (č. j. SÚ/482/18/Ka-2-Ozná) - [349 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Město Svratka (č. j. SÚ/346/18/Kle-10-Info) - [53 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Herálec k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/248/18/DF) - [86 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - k.ú. Malá Losenice (č. j. ŽP/2459/17/VM/3) - [114 kB]
Monitorovací kalendář (č. j. KHSV/06668/2018/JI/HOK/Fiš) - [330 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - SVAK Žďársko (č. j. ŽP/137/18/MB) - [1 234 kB]
Stanovisko k návrhu Územní energetická koncepce Kraje Vysočina - aktualizace 2017 - 2042 (č. j. KUJI 24798/2018) - [547 kB]
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č. j. ŽP/499/18/JD) - [200 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 87. schůze rady města konané dne 9. dubna 2018 - [720 kB]
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.3.2018 - [776 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
 
Z jiných úřadů - finanční úřady
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018 - [51 kB]
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva - [815 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražba - Antonín Dufek (č. j. 137 Ex 1057/16-73) - [454 kB]
Dražební vyhláška - Almodar, spol. s r.o. (č. j. 156 EX 722/17-28) - [157 kB]
Dražební vyhláška - Landa Aleš (č. j. 179 EX 492/16-43) - [191 kB]
Usnesení - Dražební vyhláška - prodej nemovité věci a příslušenství (č. j. 211 EXD 1/18-1) - [252 kB]
Usnesení - dražba - Krejčí Radek (č. j. 042 EX 43/15-114) - [394 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/2276/2018-BZRM-1/5) - [975 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/2497/2018-BZRM) - [187 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/2287/2018-BZRM) - [202 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k.ú. Přibyslav (č. j. UZSVM/HHB/2371/2018-HHBM) - [377 kB]
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 28. 3. 2018 - Svaz vodovodů a kanalizací (č. j. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou) - [68 kB]
Státní pozemkový úřad Jihlava - veřejná nabídka pozemků - Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (č. j. SPU 136146/2018/520100/ProchA) - [274 kB]
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech - [103 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č. j. 8 D 89/2017-52) - [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
SVAK Žďársko - Schválený rozpočet na rok 2018 - [1 594 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky vody - V Lískách, Na Úvoze - [31 kB]
 
Výluky v dopravě
ČD - Výluky a omezení provozu - ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov a zpět - [175 kB]
0,39 s

www.zdarns.cz