Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-248/2018-OP Odprodej pozemku - U Malého lesa 27.9.2018
Z-249/2018-OP Směna pozemků - U Hrázek 1.10.2018
Z-252/2018-OP Změna záměru - prodej pozemků - ul. Hrnčířská 12.10.2018
Z-253/2018-OP Směna pozemků - byt. dům Libušínská 26,28,30 12.10.2018
Z-254/2018-OP Výpůjčka pozemku - k.ú. Stržanov 12.10.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Neumannova - Renault Laguna (č. j. KS/509/18/MD) - [95 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - k.ú. Vatín (č. j. OD/1065/18/LK) - [436 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v územním obvodu ORP MěÚ Nové Město na Moravě (č. j. MUNMNM/26297/2018/1) - [195 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Sázava (č. j. OD/1170/18/LK) - [260 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Nové Veselí (č. j. OD/1179/18/LK) - [521 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Libušínská (č. j. OD/1176/18/LK) - [222 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Velká Losenice (č. j. Od/1168/18/LK) - [242 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [162 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 6.9.2018 - [455 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - ul. Okružní (č. j. SÚ/951/18/Ku-4-Opra) - [355 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - SATT a.s. (č. j. SÚ/884/18/Dol-3-Rozh) - [1 537 kB]
Veřejná vyhláška - společné povolení - ul. Palachova (parkovací plocha) (č. j. SÚ/1033/18/Dol-4-Pov) - [2 103 kB]
Veřejná vyhláška - stavební povolení - místní komunikace Polnička (č. j. SÚ/813/18/Ka-3-StPo) - [1 829 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - E.ON Distribuce, a.s. (č. j. SÚ/1212/18/Ba-2-Ozná) - [316 kB]
Veřejná vyhláška - společné povolení - ul. Okružní - odstavná parkovací stání (č. j. SÚ/900/18/KU-4-Pov) - [1 374 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání - obchvat Nové Veselí (č. j. ŽP/1335/18/MB) - [454 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Eduard Rada (č. j. ŽP/1213/18/VM/3) - [76 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - dědicům po zemřelém Zdeňku Dvořákovi (č. j. ŽP/22018/17/MB) - [69 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody z vodovodu - Městys Bohdalov, obce Březí nad Oslavou, Kotlasy, Pokojov (č. j. ŽP/1338/18/MB) - [208 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6. září 2018 - [764 kB]
Zápis z 95. schůze rady města konané dne 10.9.2018 - [531 kB]
 
Dotační programy
Program dotace - obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb - [655 kB]
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - odročení dražby - Ševčík Jaromír (č. j. 030 EX 12636/16-158) - [90 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Jaroslav Kubíček, Petra Balcarová (č. j. 117 EX 1260/17-76) - [181 kB]
Usnesení o elektronické dražbě - Bradáč Jiří, Sládková Alexandra (č. j. 207 EX 4072/15-67) - [328 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Oznámení o vyhlášení Aukcí na prodej movitých věcí (č. j. UZSVM/BZR/5123/2018-BZRM) - [215 kB]
KÚ Kraje Vysočina - Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Lithoplast s.r.o. (č. j. KUJI 66424/2018) - [411 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movitých věcí (č. j. UZSVM/BZR/5008/2018-BZRM) - [250 kB]
KÚ Kraje Vysočina - Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 - 2020 (č. j. KUJI 663342/2018) - [127 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - nemovitý majetek v k.ú. Rokytno na Moravě (č. j. UZSVM/BZR/5033/2018-BZRM-Ve) - [1 118 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č.5 - [58 kB]
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění nebo okleštění stromoví - [709 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 4 - [81 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 1, 2, 3 - [165 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - nám. Republiky 1450/23 - [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská - [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko - [60 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko - [60 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská - [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Sychrova - [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní - [102 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko - [69 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, ul. Luční - [53 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Purkyňova - [50 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Bezručova - [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Horní - [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Mělkovice - [59 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Mělkovice - [58 kB]
 
Výluky v dopravě
Výlukový jízdní řád - Brno - Zaječí (Břeclav) - [133 kB]
0,33 s

www.zdarns.cz