Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-217/2018-OP Pronájem nemovitost - radniční restaurace 13.8.2018
Z-221/2018-OP Pronájem nemovitost - ul. Dolní 27.6.2018
Z-236/2018-OP Odprodej pozemku - ul. Zahradní 12.7.2018
Z-237/2018-OP Výpůjčka pozemku - ul. Lesní 12.7.2018
Z-238/2018-OP Změna záměru č. Z-181/2017-OP 12.7.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - [814 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny - [173 kB]
Seznam obcí - počty podpisů - volby do zastupitelstev obcí - [132 kB]
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Radek Sadovský (č. j. KS/312,314/18/AS) - [41 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla (č. j. KS/260/18/MD) - [99 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Měřín (č. j. OD/851/18/LK) - [239 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Zámek Žďár (č. j. OD/754/18/LK-DZp) - [218 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ZR (č. j. OD/838/18/LK-DZp) - [228 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vrchlického (č. j. OD/794/18/LK-DZp) - [201 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Hodíškov (č. j. OD/830/18/LK) - [394 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Pavlov (č. j. OD/828/18/LK) - [411 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Škrdlovice (č. j. OD/753/18/LK) - [215 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Komenského (č. j. OD/786/18/LK) - [333 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 4/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 22.6.2018 - [128 kB]
Oznámení o vyhlášení nálezu - [129 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Společenství vlastníků domu Neumannova 41, 43 (č. j. SÚ/805/18/Řeh-2-Info) - [133 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - KOVO Koukola Invest, s.r.o. (č. j. SÚ/626/18/Řeh-7-Info) - [84 kB]
Veřejná vyhláška - společné povolení - oprava a rozšíření místní komunikace - Sklené (č. j. SÚ/491/18/Ku-4-Pov) - [1 789 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu územního plánu Nížkov (č. j. RUP/169/16/DF) - [104 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu změny č. I územního plánu Lhotka (č. j. RUP/495/16/DF) - [106 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Nové Veselí k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/494/18/DF) - [83 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - rekonstrukce vodovodu ul. Nádražní (č. j. ŽP/652/18/MB) - [69 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 91. schůze rady města konané dne 11.6.2018 - [1 278 kB]
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konané dne 17.5.2018 - [380 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
 
Z jiných úřadů - finanční úřady
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva - [815 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - prodej nemovitého majetku v k.ú. Rokytno na Moravě (č. j. UZSVM/BZR/3873/2018-BZRM-Ve) - [1 130 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/3819/2018-BZRM) - [192 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/3722/2018-BZRM) - [191 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/3798/2018-BZRM) - [201 kB]
ÚZSVM Havlíčkův Brod - oznámení o výběrovém řízení - nemovité věci v k.ú. Přibyslav (č. j. UZSVM/HHB/3617/2018-HHBM) - [368 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
SVAK Žďársko - rozpočtové opatření 2018 - [165 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Nádražní - [50 kB]
0,33 s

www.zdarns.cz