Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - Radniční restaurace 28.5.2018
Z-233/2018-OP Odprodej pozemků - k.ú. Veselíčko 6.6.2018
Z-234/2018-OP Odprodej pozemku - ul. U Malého lesa 8.6.2018
Z-235/2018-OP Směna pozemků - ul. Brněnská 21.6.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - [2 300 kB]
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018, o místních poplatcích - [152 kB]
 
Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení
Výběrové řízení na obsazení pozice - referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví a sociálního pracovníka - [212 kB]
Výběrové řízení na obsazení pozice - Regionální muzeum - pracovník turistického informačního centra ( TIC ) - [67 kB]
Výběrové řízení na obsazení pozice - referent/ka finančního odboru - rozpočet - [65 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Veřejná vyhláška - uložení písemností - Jan Doležal (č. j. KS/281,282,283/18/AS) - [42 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Zonyga - [49 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla (č. j. KS/260/18/MD) - [99 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunukacích - obec Kotlasy (č. j. OD/528/18/LK) - [356 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č. j. OD/697/18/LK-DZp) - [522 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolec (č. j. OD/712/18/LK) - [232 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č. j. KUJI 37560/2018) - [371 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Karlov (č. j. OD/689/18/LK) - [222 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č. j. OD/674/18/LK) - [218 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [125 kB]
Rozpočtové opatření č. 3/2018 včetně doodatku ZM 17.5.2018 - [181 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 3/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 17.5.2018 - [87 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kraj Vysočina (č. j. SÚ/673/18/Ba-2-Ozná) - [693 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Nové Dvory (č. j. SÚ/679/18/Ka-2-Info) - [88 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - obec Škrdlovice (č. j. SÚ/514/18/Řeh-4-Rozh) - [1 767 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - oprava a rozšíření místní komunikace Sklené (č. j. SÚ/491/18/Ku-3-Výzv) - [254 kB]
Prototyp pyrolýzní jednotky, parcelní číslo 7364/16, v k. ú. Město Žďár. (č. j. SÚ/385/18/Dol-5-Info) - [78 kB]
Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání - ul. Neumannova (č. j. SÚ/917/17/Řeh-22-Vyro) - [675 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Martin Horký (č. j. SÚ/544/18/Řeh-6-Info) - [83 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. II územního plánu Nové Veselí k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/494/18/DF) - [83 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o upraveném návrhu změny č. 4 územního plánu Sázava (č. j. RUP/198/16/DF) - [107 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - obec Pokojov (č. j. ŽP/934/18/MB) - [186 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - dědicům po Karlu Zikmundovi (č. j. ŽP/652/18/MB) - [70 kB]
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení společného územního a stavebního řízení - ZR-rekonstrukce vodovodu ul. Nádražní (č. j. ŽP/652/18/MB) - [481 kB]
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č. j. ŽP/499/18/JD) - [200 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 90. schůze rady města konané dne 21.5.2018 - [599 kB]
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konané dne 17.5.2018 - [380 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
 
Z jiných úřadů - finanční úřady
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018 - [51 kB]
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva - [815 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražební vyhláška - Martin Dvořák (č. j. 203 Ex 48081/17-38) - [290 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku - k.ú. Herálec na Moravě (č. j. UZSVM/BZR/3375/2018-BZRM-No) - [1 050 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení Aukce na prodej movitých věcí (č. j. UZSVM/BZR/3238/2018-BZRM-4/6) - [392 kB]
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech - [103 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č. j. 8 D 89/2017-52) - [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
VAS ZR - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - [438 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Pravidelné odkalování vodovodní sítě Žďár nad Sázavou - [64 kB]
Oznámení o přerušení dodávky vody - ul. Na Úvoze, ul. K Přehradě - [34 kB]
 
Výluky v dopravě
ČD - Výlukový jízdní řád - Brno - Břeclav - [100 kB]
ČD - Výluky a omezení provozu - ZR - Nové Město na Moravě - Tišnov a zpět - [170 kB]
0,34 s

www.zdarns.cz