Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-207/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Makovského 16.3.2018
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 16.3.2018
Z-222/2018-OP Směna pozemků - ul. Špálova 3.3.2018
Z-223/2018-OP Majet. vypořádání nem. - ul.Barvířská, K Milířům 1.3.2018
Z-224/2018-OP Směna pozemků - k.ú.Zámek 1.3.2018
Z-225/2018-OP Výpůjčka pozemků - ul.Dr.Drože 16.3.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení
Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace - Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 - [66 kB]
Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace - Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 - [66 kB]
Výběrové řízení na pozici odborného garanta Koncepce Smart City - [88 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Zbyněk Gretz (č. j. KS/433/17/AS-5, KS/435/17/AS-4) - [94 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště Bouchalky (č. j. OD/157/18/LK) - [542 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [242 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 8/2017 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - úpravy komunikace v Radostíně nad Oslavou (č. j. SÚ/1696/17/Skř-4-Rozh) - [494 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Nové Veselí (č. j. SÚ/1182/17/Ba-6-Info) - [84 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Vojnův Městec (č. j. SÚ/383/17/Řeh-7-Info) - [85 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Lhotka k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/495/16/DF) - [84 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. II územního plánu Pokojov (č. j. RUP/274/17/DF) - [103 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Počítky k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/450/16/DF) - [87 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání - ul. Nádražní (č. j. ŽP/137/18/MB) - [175 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č. j. ŽP/2421/17/JD) - [538 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 83. schůze rady města konané dne 12. února 2018 - [875 kB]
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 8.2.2018 - [415 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018 - [730 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 - [742 kB]
 
Z jiných úřadů - finanční úřady
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva - [815 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražba - Bartoňová Růžena (č. j. 006 EX 742/16-140) - [408 kB]
Usnesení - dražba - Ševčík Jaromír (č. j. 030 EX 12636/16-111) - [402 kB]
Usnesení - dražba - Volodymyr Frych (č. j. 137 Ex 2165/16-41) - [418 kB]
Předvolání k rozvrhovému jednání - Vlastimil Šebek (č. j. 056 EX 4223/08 - 179) - [75 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k.ú. Přibyslav (č. j. UZSVM/HHB/1179/2018-JJBM) - [371 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. UZSVM/BZR/893/2018-BZRM-Na) - [187 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č. j. ÚZSVM/BZR/883/2018-BZRM-Na) - [184 kB]
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech - [103 kB]
Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem - [182 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č. j. 8 D 89/2017-52) - [124 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
0,42 s

www.zdarns.cz