Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-148/2017-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 165/1 20.12.2017
Z-158/2017-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace 27.12.2017
Z-206/2017-OP Směna pozemků - k.ú. Město Žďár 21.12.2017
Z-207/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Makovského 21.12.2017
Z-208/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Na Prutech 21.12.2017
Z-209/2017-OP Odprodej pozemku - U Malého lesa 4.1.2018
Z-210/2017-OP Směna pozemků - k.ú. Zámek Žďár 4.1.2018
Z-211/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Jiřího z Poděbrad 4.1.2018
Z-212/2017-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 4.1.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

ul. Brodská 1936/35, byt č. 30 21.12.2017
 
Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení
Výběrové řízení na obsazení funkce - referent/ka odboru dopravy - agendy přestupků v dopravě - [230 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Upozornění na uložení písemností - [117 kB]
Návrh opatření obecné povahy - hnízdění rorýsů a netopýrů - [730 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místních komunikacích v ZR (č. j. OD/2092/17/LK) - [252 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Žižkova (č. j. ) - [311 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - zóna Jamská (č. j. OD/1878/17/LK) - [484 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Haškova (MŠ) (č. j. OD/2026/17/LK) - [258 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - obec Rosička (č. j. OD/1773/17/LK) - [294 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Miriam Valková (č. j. MU/OŽ/2393/2017/Ve/3) - [42 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [133 kB]
Zveřejňovací povinnost - návrh rozpočtu města na rok 2018, návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Rozpočtové opatření č. 7/2017 v elektronické podobě schválené ZM dne 2.11.2017 - [99 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu na webových stránkách města - [105 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2017 - [265 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - obec Obyčtov (č. j. SÚ/1904/17/Ku-2-Info) - [75 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - lokalita "Na Šípech" Velká Losenice (č. j. SÚ/1548/17/Ka-3-Rozh) - [528 kB]
Veřejná vyhláška - vyrozumění o doplnění podkladů spisu a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - autobazar Vysočina s.r.o. (č. j. SÚ/917/17/Řeh-6-Výzv) - [264 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - SVAK Žďársko (č. j. SÚ/1537/17/Dol-4-Rozh) - [1 336 kB]
Oznámení - o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Kyjov (č. j. SÚ/1707/17/So-6-Info) - [55 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jana Niedermaier (č. j. SÚ/1682/17/Ka-5-Ozná) - [59 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou (č. j. RUP/120/17/DF) - [107 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o řízení návrhu změny č. II ÚP Pokojov (č. j. RUP/274/17/DF) - [106 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Vatín (č. j. RUP/148/16/DF) - [104 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Újezd v uplynulém období (č. j. RUP/483/17/DF) - [80 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sklené v uplynulém období (č. j. RUP/473/17/DF) - [79 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu Nížkov k veřejnému nahlédnutí (č. j. RUP/169/DF) - [83 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o upraveném návrhu změny č. 4 územního plánu Sázava (č. j. RUP/198/16/DF) - [114 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/3/15/ZV) - [463 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - Římskokatolická farnost ZR - II (č. j. RUP/2/15/ZV) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (č. j. RUP/1/15/ZV) - [451 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného (č. j. 04525/ZV/17) - [748 kB]
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 (č. j. KUJI 87589/2017) - [150 kB]
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Peperek (č. j. 04315/ZV/17) - [61 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č. j. ŽP/2421/17/JD) - [538 kB]
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č. j. ŽP/2302/17/JD) - [1 058 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - o dočasném vyloučení vstupu do lesa (č. j. ŽP/2252/17/JD) - [723 kB]
Nařízení č. 2/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - [106 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení úmyslné těžby ve smrkových a borových lesích - [148 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis ze 78. schůze rady města konané dne 4. 12. 2017 - [675 kB]
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou - [43 kB]
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 2. listopadu 2017 - [503 kB]
 
Dotační programy
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018 - [730 kB]
Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 - [742 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2018 - [389 kB]
Výzva dotačního programu - Kultura 2018 - [231 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2018 - [390 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2018 - [382 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2018 - [385 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražební vyhláška - Alexandr Dyškant (č. j. 203 Ex 44559/10-75) - [311 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem - [182 kB]
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - nemovitý majetek v k.ú. Přibyslav (č. j. UZSVN/HHB/7648/2017-HHBM) - [376 kB]
Usnesení - řízení o pozůstalosti - Bohuslav Pospíchal (č. j. 8 D 89/2017-52) - [124 kB]
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 (č. j. ZÚ-00017/2017-13600) - [570 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
SVAK Žďársko - rozpočtové opatření č. 8 - [96 kB]
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, přip. odstranění dřevin - [32 kB]
0,40 s

www.zdarns.cz