Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚŘEDNÍ DESKA


Vyhlášené záměry
Číslo záměru Obsah

Uzávěrka

Z-221/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 15.8.2018
Z-241/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 15.8.2018
Z-242/2018-OP Prodej nemovitostí - BD Jamborova 15.8.2018
Z-243/2018-OP Prodej nemovitostí - BD Palachova 15.8.2018
Z-244/2018-OP Odprodej pozemku - ul. Vejmluvova 15.8.2018
Z-245/2018-OP Změna záměru Z-189/2017-OP-směna pozemků 15.8.2018
Z-246/2018-OP Směna pozemků - lokalita Vetla 15.8.2018
Z-247/2018-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 30.8.2018


Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu Velikost Datum prohlídky

Uzávěrka

--- --- --- ---
 
Z městského úřadu - volby do zastupitelstev obcí 2018
Rozhodnutí RÚ Žďár n. S. o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (část 58 - 107) - [3 830 kB]
Rozhodnutí RÚ Žďár n. S. o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (část 1 - 57) - [4 431 kB]
 
Z městského úřadu - informace pro veřejnost
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje - [26 kB]
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - [172 kB]
 
Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 - [47 kB]
 
Z městského úřadu - odbor komunálních služeb
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva k odstranění vozidla - Vojtěch Tatíček (č. j. 39806/2018/MUZR) - [51 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Sobotka (č. j. 35258/2018/MUZR) - [48 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Dvorská (č. j. KS/331/18/MD) - [96 kB]
 
Z městského úřadu - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Radostín nad Oslavou (č. j. OD/1047/18/LK) - [167 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č. j. OD/1020/18/LK) - [254 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou (č. j. OD/1014/18/LK) - [235 kB]
 
Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)
Veřejná vyhláška - oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci - Aleš Frčka (č. j. OP2/184/18/TM-4) - [49 kB]
 
Z městského úřadu - odbor finanční
Oznámení o vyhlášení nálezu - [146 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 4/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 22.6.2018 - [128 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 - [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 - [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty - [35 kB]
Informace pro daňové subjekty - [32 kB]
 
Z městského úřadu - odbor stavební
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Modernizace střediska živočisné výroby Sirákov (č. j. SÚ/1036/18/Dol-2-Info) - [109 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Poděšín, rekonstrukce NN (č. j. SÚ/688/18/Dol-3-Rozh) - [1 623 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Parkovací plocha I. a II. na ul. Palachova, Žďár nad Sázavou (č. j. SÚ/1033/18/Dol-2-Ozná) - [286 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Kabelový rozvod, optika, Nové Veselí - 1. etapa (ul. Žďárská, Sportovní, Nová, U Rybníka, Na Výsluní, Na Městečku) (č. j. SÚ/1031/18/Ba-2-Ozná) - [632 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - Optický kabelový rozvod Žďár nad Sázavou, ulice Komenského - 2. a 3. ZŠ (č. j. SÚ/837/18/Ka-3-rozh) - [1 909 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - [54 kB]
 
Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Herálec (č. j. RUP/248/18/DF) - [114 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Radostín nad Oslavou (č. j. RUP/754/18/DF) - [109 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/3/16/ZV) - [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č. j. RUP/2/16/ZV) - [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č. j. RUP/1/16/ZV) - [473 kB]
 
Z městského úřadu - odbor sociální
Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č. j. OS/VPS/00151/2016) - [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00045/2016) - [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č. j. OS/VPS/00038/2016) - [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno - [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č. j. OS/VPS/00047/2016) - [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č. j. OS/VPS/00048/2016) - [378 kB]
 
Z městského úřadu - odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení správního řízení - Povolení stavby vodního díla - kanalizace - Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě (č. j. ŽP/1148/18/VM/3) - [154 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - zvýšení kapacity výroby polyetylenových fólií ve výrobním provozu Lithoplast s.r.o. (č. j. KUJI 57847/2018) - [153 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - po zemř. Zdeňku Dvořákovi (č. j. ŽP/2208/17/MB) - [68 kB]
 
Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č. j. ŠKS/VPS/00089/2016) - [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00088/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00080/2016) - [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č. j. ŠKS/VPS/00095/2016) - [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00093/2016) - [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00092/2016) - [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č. j. ŠKS/VPS/00091/2016) - [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č. j. ŠKS/VPS/00090/2016) - [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou - [241 kB]
 
Z městského úřadu - ostatní
Zápis z 93. schůze rady města konané dne 30.7.2018 - [794 kB]
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 21.6.2018 - [376 kB]
 
Dotační programy
Dotační program: Uvolnění zastupitelé - [134 kB]
Dotační program: Rada města - [146 kB]
 
Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti
Usnesení - dražební vyhláška - Blanka Vlčková (č. j. 203 Ex 10337/18-33) - [84 kB]
 
Z jiných úřadů - ostatní
Aukční vyhláška - soubor rybářských potřeb (č. j. UZSVM/BZR/4690/2018-BZRM) - [189 kB]
Aukční vyhláška - LCD televizor (č. j. UZSVM/BZR/4636/2018-BZRM) - [187 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č. j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) - [118 kB]
 
Ostatní informace
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění nebo okleštění stromoví - [709 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 4 - [81 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 1, 2, 3 - [165 kB]
 
Přerušení dodávek energií, vody
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní - [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní - [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní - [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská - [53 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská - [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná, ul. Brodská - [136 kB]
0,36 s

www.zdarns.cz